เรื่องร้องเรียน ลำดับที่ # 12

ลำดับที่: 12
กรณีร้องเรียน : การทุจริต
ข้อมูลผู้ร้องเรียน : บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
นามสกุลผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
หมายเลขบัตรประชาชน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
เพศ : ชาย
โทร.: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
ที่อยู่: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
อีเมล์ผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
ชื่อผู้ถูกร้องเรียน : dddddd
นามสกุลผู้ถูกร้องเรียน : ddd
ตำแหน่ง(ถ้าทราบ) : d
สังกัด/หน่วยงาน : d
หัวข้อเรื่อง : d
สถานที่เกิดเหตุ : ไม่สามารถเปิดเผยได้
รายละเอียดการร้องเรียน : ไม่สามารถเปิดเผยได้
วันที่เกิดเหตุ : 2020-07-15
วันที่ร้องเรียน : 2020-07-17
ไฟล์เอกสาร : ไม่สามารถเปิดเผยได้   
ความคืบหน้า