เรื่องร้องเรียน ลำดับที่ # 26

ลำดับที่: 26
กรณีร้องเรียน : การทุจริต
ข้อมูลผู้ร้องเรียน : บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ร้องเรียน: Naiyana
นามสกุลผู้ร้องเรียน: Wonganan
หมายเลขบัตรประชาชน: 3359900067713
เพศ : หญิง
โทร.: 0891197152
ที่อยู่: 182 ถนนรามอินทรา ซอย 8 แยก 24 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม 10230
อีเมล์ผู้ร้องเรียน: prim989@gmail.com
ชื่อผู้ถูกร้องเรียน : ชลลดา
นามสกุลผู้ถูกร้องเรียน : วิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง(ถ้าทราบ) : เจ้าพนักงานบังคับคดี
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
หัวข้อเรื่อง : ร้องขอความเป็นธรรมจากการยึดทรัพย์ขายทอดตลาด
สถานที่เกิดเหตุ : ไม่สามารถเปิดเผยได้
รายละเอียดการร้องเรียน : ไม่สามารถเปิดเผยได้
วันที่เกิดเหตุ : 2021-03-11
วันที่ร้องเรียน : 2021-03-17
ไฟล์เอกสาร : ไม่สามารถเปิดเผยได้   
ความคืบหน้า