เรื่องร้องเรียน ลำดับที่ # 27

ลำดับที่: 27
กรณีร้องเรียน : ผิดจริยธรรม
ข้อมูลผู้ร้องเรียน : บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
นามสกุลผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
หมายเลขบัตรประชาชน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
เพศ : หญิง
โทร.: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
ที่อยู่: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
อีเมล์ผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
ชื่อผู้ถูกร้องเรียน : คณะบอร์ดบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
นามสกุลผู้ถูกร้องเรียน : คณะบอร์ดบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง(ถ้าทราบ) : คณะบอร์ดบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
สังกัด/หน่วยงาน : กรุงเทพมหานคร
หัวข้อเรื่อง : บริหารงานไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ เลือกข้าง ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่
สถานที่เกิดเหตุ : ไม่สามารถเปิดเผยได้
รายละเอียดการร้องเรียน : ไม่สามารถเปิดเผยได้
วันที่เกิดเหตุ : 2021-03-23
วันที่ร้องเรียน : 2021-03-23
ไฟล์เอกสาร : ไม่สามารถเปิดเผยได้   
ความคืบหน้า