เรื่องร้องเรียน ลำดับที่ # 30

ลำดับที่: 30
กรณีร้องเรียน : การทุจริต
ข้อมูลผู้ร้องเรียน : บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
นามสกุลผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
หมายเลขบัตรประชาชน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
เพศ : ชาย
โทร.: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
ที่อยู่: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
อีเมล์ผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
ชื่อผู้ถูกร้องเรียน : นายไพรัช
นามสกุลผู้ถูกร้องเรียน : พรมจีน
ตำแหน่ง(ถ้าทราบ) : ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่3
สังกัด/หน่วยงาน : กระทรวงแรงงาน
หัวข้อเรื่อง : มีพฤติกรรมนัดพบนายจ้างส่วนตัวและนำรถหลวงไปใช่ส่วนตัวในเวลาราช
สถานที่เกิดเหตุ : ไม่สามารถเปิดเผยได้
รายละเอียดการร้องเรียน : ไม่สามารถเปิดเผยได้
วันที่เกิดเหตุ : 2021-03-16
วันที่ร้องเรียน : 2021-07-21
ไฟล์เอกสาร : ไม่สามารถเปิดเผยได้   
ความคืบหน้า