เรื่องร้องเรียน ลำดับที่ # 31

ลำดับที่: 31
กรณีร้องเรียน : ผิดจริยธรรม
ข้อมูลผู้ร้องเรียน : บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ร้องเรียน: วราวุฒิ
นามสกุลผู้ร้องเรียน: ณ นคร
หมายเลขบัตรประชาชน: 3801400068590
เพศ : ชาย
โทร.: 0000000000
ที่อยู่: 395 ม.8 ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
อีเมล์ผู้ร้องเรียน: warawuthnn@gmail.com
ชื่อผู้ถูกร้องเรียน : กรมทางหลวงนครราชสีมา2
นามสกุลผู้ถูกร้องเรียน : -
ตำแหน่ง(ถ้าทราบ) : -
สังกัด/หน่วยงาน : กรมทางหลวง
หัวข้อเรื่อง : ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล
สถานที่เกิดเหตุ : ไม่สามารถเปิดเผยได้
รายละเอียดการร้องเรียน : ไม่สามารถเปิดเผยได้
วันที่เกิดเหตุ : 2021-04-20
วันที่ร้องเรียน : 2021-07-23
ไฟล์เอกสาร : ไม่สามารถเปิดเผยได้   
ความคืบหน้า