เรื่องร้องเรียน ลำดับที่ # 33

ลำดับที่: 33
กรณีร้องเรียน : ผิดจริยธรรม
ข้อมูลผู้ร้องเรียน : บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
นามสกุลผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
หมายเลขบัตรประชาชน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
เพศ : ชาย
โทร.: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
ที่อยู่: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
อีเมล์ผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
ชื่อผู้ถูกร้องเรียน : นางวัลลภา
นามสกุลผู้ถูกร้องเรียน : พันสีนวล
ตำแหน่ง(ถ้าทราบ) : แม่ครัวอัตราจ้าง
สังกัด/หน่วยงาน : โรงพยาบาลธนบุรี2
หัวข้อเรื่อง : ไม่กักตัวหลังออกจากโรงพยาบาลสถานกักตัว
สถานที่เกิดเหตุ : ไม่สามารถเปิดเผยได้
รายละเอียดการร้องเรียน : ไม่สามารถเปิดเผยได้
วันที่เกิดเหตุ : 2021-07-30
วันที่ร้องเรียน : 2021-07-30
ไฟล์เอกสาร : ไม่สามารถเปิดเผยได้   
ความคืบหน้า