เรื่องร้องเรียน ลำดับที่ # 34

ลำดับที่: 34
กรณีร้องเรียน : การทุจริต
ข้อมูลผู้ร้องเรียน : บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
นามสกุลผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
หมายเลขบัตรประชาชน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
เพศ : ชาย
โทร.: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
ที่อยู่: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
อีเมล์ผู้ร้องเรียน: ผู้ใช้ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
ชื่อผู้ถูกร้องเรียน : 23r
นามสกุลผู้ถูกร้องเรียน : 234r
ตำแหน่ง(ถ้าทราบ) : 2w3r
สังกัด/หน่วยงาน : 23r
หัวข้อเรื่อง : 23r
สถานที่เกิดเหตุ : ไม่สามารถเปิดเผยได้
รายละเอียดการร้องเรียน : ไม่สามารถเปิดเผยได้
วันที่เกิดเหตุ : 0000-00-00
วันที่ร้องเรียน : 2021-08-09
ไฟล์เอกสาร : ไม่สามารถเปิดเผยได้   
ความคืบหน้า