เรื่องร้องเรียน

this is alt tag of image  

 

Displaying 1-10 of 1 result.|Displaying 1-10 of 18 results.
กรณีร้องเรียนข้อมูลผู้ร้องเรียนหัวข้อเรื่องสังกัด/หน่วยงานวันที่ร้องเรียน 
การทุจริตบุคคลทั่วไปtesttest2021-03-05
การทุจริตบุคคลทั่วไปร้องขอความเป็นธรรมจากการยึดทรัพย์ขายทอดตลาดสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 32021-03-17
การทุจริตบุคคลทั่วไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามสงต.กทม. กรุงเทพมหานคร2021-04-06
การทุจริตบุคคลทั่วไปมีพฤติกรรมนัดพบนายจ้างส่วนตัวและนำรถหลวงไปใช่ส่วนตัวในเวลาราชกระทรวงแรงงาน2021-07-21
การทุจริตบุคคลทั่วไป23r23r2021-08-09
การทุจริตบุคคลทั่วไป45645642021-10-02
ผิดจริยธรรมบุคคลทั่วไปลักลอบเล่นการพนัน-2020-03-17
ผิดจริยธรรมบุคคลทั่วไปลักลอบเล่นการพนันเจ้าหน้าที่ตำรวจ สืบสวน ตำรวจภูธร ภาค12020-03-28
ผิดจริยธรรมบุคคลทั่วไปลักลอบเล่นการพนัน-2020-04-02
ผิดจริยธรรมบุคคลทั่วไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล-2020-04-28