เรื่องร้องเรียน

this is alt tag of image  

 

Displaying 1-10 of 1 result.|Displaying 1-10 of 18 results.
กรณีร้องเรียนข้อมูลผู้ร้องเรียนหัวข้อเรื่องสังกัด/หน่วยงานวันที่ร้องเรียน 
ผิดจริยธรรมบุคคลทั่วไปลักลอบเล่นการพนัน-2020-03-17
ผิดจริยธรรมบุคคลทั่วไปลักลอบเล่นการพนัน-2020-04-02
ผิดจริยธรรมบุคคลทั่วไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล-2020-04-28
การทุจริตบุคคลทั่วไป23r23r2021-08-09
การทุจริตบุคคลทั่วไป45645642021-10-02
การทุจริตบุคคลทั่วไปtesttest2021-03-05
ผิดจริยธรรมบุคคลทั่วไปละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลกรมทางหลวง2021-07-23
ผิดจริยธรรมบุคคลทั่วไปละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลกรมทางหลวง2021-07-23
ผิดจริยธรรมบุคคลทั่วไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกรมปศุสัตว์2020-07-15
การทุจริตบุคคลทั่วไปมีพฤติกรรมนัดพบนายจ้างส่วนตัวและนำรถหลวงไปใช่ส่วนตัวในเวลาราชกระทรวงแรงงาน2021-07-21