รายละเอียดความคิดเห็น ลำดับที่ #1

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น: ผู้ใช้
นามสกุลผู้แสดงความคิดเห็น: ไม่ประสงค์แสดงข้อมูล
หมายเลขบัตรประชาชน: 11111111111111111
โทร.: 0000000000
ที่อยู่: ไม่เปิดเผยชื่อ
อีเมล์: gun-you@hotmail.com
เรื่อง: เรื่อง แนวทางการเกณฑ์ทหาร ในผลัด 1/2564 (ส่งผิด)
รายละเอียด: เรื่อง แนวทางการเกณฑ์ทหาร ในผลัด 1/2564 (ส่งผิดหน่วยงานครับ ดำเนินการลบได้เลยครับ)
ข้อเสนอแนะ: ลบเลยครับ และไม่ให้เปิดเผยหมายเลขบัตรประชาชน เอกสาร ชื่อ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัว และขอโทษด้วยที่ผมส่งผิดหน่วยงานครับ
วันที่แสดงความคิดเห็น: 0000-00-00
ไฟล์ข้อมูล : cats.jpg   
ความคืบหน้า