รายละเอียดความคิดเห็น ลำดับที่ #2

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น: ชัยยะ
นามสกุลผู้แสดงความคิดเห็น: ลาภวรกิจชัย
หมายเลขบัตรประชาชน: 3100602367283
โทร.: 0879100732
ที่อยู่: 99/62 หมู่บ้านชวนชื่น อ่อนนุช ถนนกาญจนาภิเษก ประเวศ ประเวศ กรุงเทพ 10250
อีเมล์: chaiyaa@yahoo.com
เรื่อง: แนวทางรับมือสถานการณ์โควิด
รายละเอียด: แผนระยะสี้นรับมือโควิด
ข้อเสนอแนะ: ผมขอเป็น 1 เสียงเสนอแนะแผนเร่งด่วนเพื่อรับมือภาวะวิกฤตโควิดนี้ ให้ไปถึงรัฐบาล 1. โควิดติดได้ รักษาหาย ถ้าเจอเร็วและได้หาหมอ 2. หยุดดึงมวลชนมากระจุกตัวเพื่อตรวจการติดเขื้อ เสมือนเป็นซ้ำเติมและเพิ่มโอกาสของการแพร่เชื้อ 3. ชะลอค่าใช้จ่าย capex โยกงบประมาณมาช่วยหน่วยงานที่รับมือโควิด ก.สาธารณสุข แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ งบประมาณเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ก.ศึกษาฯ ยกเว้นค่าเทอม 1 เทอม ฯลฯ ค่าน้ำ 6 เดือน ค่าไฟ 6 เดือน 4. ขอสถานฑูตให้ติดต่อประเทศตนเองส่งวัคซีนมาให้คนของประเทศตน พนักงาน บุคลากรและครอบครัวทุกคน 5. ให้สถานฑูตขอวัคซีนให้กับบริษัทข้ามชาติของตัวเอง msc อเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน จีน ฯลฯให้คนของประเทศตน พนักงาน บุคลากรและครอบครัวทุกคน 6. จัดชุดตรวจเชื้อ ตรวจภูมิ พร้อมยา อธิบายขั้นตอนการใช้งาน และการปฏิบัติตัว กรณีผลตรวจออกมาอย่างไร ทุกขบวนการจนถึงวิธีกำจัดชุดตรวจที่ใช้แล้ว เพื่อไม่ให้คนต้องออกมารวมตัวกันเพื่อเข้าหาสถานที่คัดกรองหรือจุดตรวจ 7. จัดซื้อ/จัดสรร วัคซีน โดยมีแผนงานอย่างเป็นระบบ 8. ชะลอการเดินทางเข้า นทท และแรงงานใหม่ 9. บริหารจิตวิทยามวลขน เปิดช่องทีวีเพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข่าวสารที่ภาครัฐต้องการอธิบาย และเป็นศูนย์กลางของการช่วยเหลือเหมือน call center รวมถึงเป็นศูนย์กลางของการรับบริจาค เราจะต้องเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตย และขอเชื่อใจนายกรัฐมนตรี ช่วยเพิ่มเติมแนวทางแล้วแชร์ต่อ สักวันข้อความนี้คงไปถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจ และกลับมาหาผมด้วยแนวคิดที่หลากหลายขึ้น ขอบคุณครับ
วันที่แสดงความคิดเห็น: 2021-07-21
ไฟล์ข้อมูล :   
ความคืบหน้า