แสดงความคิดเห็น

this is alt tag of image  

 

Displaying 1-3 of 1 result.|Displaying 1-3 of 3 results.
เรื่องข้อเสนอแนะวันที่แสดงความคิดเห็น 
เรื่อง แนวทางการเกณฑ์ทหาร ในผลัด 1/2564 (ส่งผิด)ลบเลยครับ และไม่ให้เปิดเผยหมายเลขบัตรประชาชน เอกสาร ชื่อ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัว และขอโทษด้วยที่ผมส่งผิดหน่วยงานครับ0000-00-00
แนวทางรับมือสถานการณ์โควิดผมขอเป็น 1 เสียงเสนอแนะแผนเร่งด่วนเพื่อรับมือภาวะวิกฤตโควิดนี้ ให้ไปถึงรัฐบาล 1. โควิดติดได้ รักษาหาย ถ้าเจอเร็วและได้หาหมอ 2. หยุดดึงมวลชนมากระจุกตัวเพื่อตรวจการติดเขื้อ เสมือนเป็นซ้ำเติมและเพิ่มโอกาสของการแพร่เชื้อ 3. ชะลอค่าใช้จ่าย capex โยกงบประมาณมาช่วยหน่วยงานที่รับมือโควิด ก.สาธารณสุข แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ งบประมาณเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ก.ศึกษาฯ ยกเว้นค่าเทอม 1 เทอม ฯลฯ ค่าน้ำ 6 เดือน ค่าไฟ 6 เดือน 4. ขอสถานฑูตให้ติดต่อประเทศตนเองส่งวัคซีนมาให้คนของประเทศตน พนักงาน บุคลากรและครอบครัวทุกคน 5. ให้สถานฑูตขอวัคซีนให้กับบริษัทข้ามชาติของตัวเอง msc อเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน จีน ฯลฯให้คนของประเทศตน พนักงาน บุคลากรและครอบครัวทุกคน 6. จัดชุดตรวจเชื้อ ตรวจภูมิ พร้อมยา อธิบายขั้นตอนการใช้งาน และการปฏิบัติตัว กรณีผลตรวจออกมาอย่างไร ทุกขบวนการจนถึงวิธีกำจัดชุดตรวจที่ใช้แล้ว เพื่อไม่ให้คนต้องออกมารวมตัวกันเพื่อเข้าหาสถานที่คัดกรองหรือจุดตรวจ 7. จัดซื้อ/จัดสรร วัคซีน โดยมีแผนงานอย่างเป็นระบบ 8. ชะลอการเดินทางเข้า นทท และแรงงานใหม่ 9. บริหารจิตวิทยามวลขน เปิดช่องทีวีเพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข่าวสารที่ภาครัฐต้องการอธิบาย และเป็นศูนย์กลางของการช่วยเหลือเหมือน call center รวมถึงเป็นศูนย์กลางของการรับบริจาค เราจะต้องเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตย และขอเชื่อใจนายกรัฐมนตรี ช่วยเพิ่มเติมแนวทางแล้วแชร์ต่อ สักวันข้อความนี้คงไปถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจ และกลับมาหาผมด้วยแนวคิดที่หลากหลายขึ้น ขอบคุณครับ2021-07-21
การจัดการน้ำท่วม ปี 64 และการพังของชายฝั่งแม่น้ำ1.การจัดการน้ำควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการเพื่อรับมือกับอุทกภัยตั้งแต่เนิ่นที่จะเกิดปัญหา เช่น การขุดลอกครูครองให้น้ำได้ไหลสะดวก การสำรวจพื้นที่ชายฝั่งแม่น้ำว่าพื้นที่ใดใกล้จะทรุดตัวบ้าง อย่าปล่อยให้มันเกิดแล้วมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งมันจะสร้างความเสียหาย และความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านมากกว่า เจ้าหน้าที่ไม่ควรเพิกเฉย นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า มีการตรวจสอบงบประมาณที่ลงไปในท้องถิ่นว่าสร้างประโยชน์อย่างไรให้แก่ชาวบ้านบ้าง ประเทศไทยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และคนเก่งมากมาย ควรตระหนักแล้วหันมาช่วยกันแก้ไขหาในวงกว้างให้เห็นผล 2021-10-17